Překlady, soudní a běžné

Soudní překlady

Mé soudní překlady, pokud jsou opatřeny doložkou Ministerstva zahraničí České republiky a doložkou Italského velvyslanectví Praze, jsou uznávány i v Itálii.

Úřední a legalizované

Přeložím vám smlouvy, notářské zápisy, výpisy z obchodních rejstříků, výpisy z trestního rejstříku, rodné listy, vysvědčení, diplomy, lékařské zprávy atd.

Překlady internetových stránek

Potřebujete přeložit váš web? Není problém, poskytuji také překlady webových stránek všech typů.

Obchodní překlady

Poskytuji překlady i z oblasti obchodu, například obchodní korespondence a dokumentace, reklama, katalogy, prezentace, smlouvy.

Technické překlady

Není problém přeložit také návody, katalogy, provozní řády, technické a bezpečnostní listy, patenty, reklamní brožury atd.

Vědecké překlady

Dále vám pomohu s překlady odborných vědeckých textů, například diplomové práce, odborné texty nebo vědecké články.

Specializuji se na tyto obory

Překlady odborných termínů vždy konzultuji se zadavatelem technického překladu ( výrobcem daného zařízení, prodejcem, distributorem či konečným uživatelem). Při té příležitosti si vypracovávám slovník pojmů a terminologie z daného oboru.

  • obchod a právo
  • technické překlady, návody na použití, specifikace (obory: elektrotechnika, CNC stroje a nástroje k nim, zemědělské stroje a stroje na údržbu komunální zeleně, letecká technika, zvedací zařízení)
  • zpracování, recyklace a likvidace odpadů (katalog odpadů, Provozní řády skládek)
  • chemie obecně

Korektura rodilým mluvčím

Na požádání překlady do italštiny procházejí korekturou rodilým mluvčím vybraným v závislosti na sektoru daného překladu. Spolupracuji se rodilými mluvčími – odborníky v oblasti práva, technologií, medicíny apod. Ve speciálních případech se na korektuře podílí více odborníků. Z tohoto důvodu Vám poskytuji překlady z češtiny do italštiny  a překlady z italštiny do češtiny nejvyšší kvality.

Znalost dalších jazyků

%
Ruština - komunikativní
%
Francouzština - komunikativní
%
Němčina - pasivně

Napište mi

Pokud máte zájem o využití některých mých služeb, zašlete mi zprávu pomocí formuláře níže,

Kontaktní informace

Ing. Jana Ciglbauerová

Jsem soudním tlumočníkem a překladatelem do italštiny akreditovaným u Italského velvyslanectví v Praze.